اهداف انجمن

 

  • تولید دانش و ایده‌ها و تجارب مفید برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهتر در راستای ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی- یادگیری در مدارس ابتدایی
  • پذیرش ایده‌های جدید و علمی و ارائه راهکارهای خلاقانه برای ارتقا کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی
  • بسترسازی برای هم افزایی اعضا و ارتباط بین اعضا
  • ترویج روحیه تحقیق، پژوهش و کار مشارکتی بین اعضا
  • ارتباط با سایر انجمن‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی و افراد متخصص در حوزه تعلیم و تربیت
  • برگزاری برنامه‌های علمی و پژوهشی مختلف برای توانمندی معلمان ابتدایی
  • شناسایی معلمان توانمند در سطح استان
  • گسترش تعداد اعضای انجمن با تخصص‌های مختلف
  • شناسایی چالش ها و تنگناهای مسائل تعلیم و تربیت و ارائه راهکارهای عملیاتی
  • بهبود و تسهیل فرایندهای تعلیم و تربیت در استان