منابع برای کارگاه پیش دبستانی

در ادامه کارگاه های آموزشی توانمندساز برای مربیان محترم پیش دبستانی، قرار بر این بود پس از طی کارگاه حضوری به مرور منابع آموزشی خودآموز جهت توسعه مهارت های حرفه ای مربیان از طریق همین وب سایت اعلام شود. در ادامه برخی از رویکردهای آموزشی پیش دبستانی ارائه می شوند. مربیان محترم می توانند براساس برنامه درسی پیش دبستانی منطبق با اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش رویکردهای تربیتی خود را در حوزه پیش دبستانی مشخص کنند.

دانلود بروشور شماره 1 : الگوهای رجیوامیلیا

دانلود بروشور شماره 2 : الگوی والدورف- اشتاینر

دانلود بروشور 3: رویکرد های اسکوپ در آموزش پیش دبستانی