تشکیل کمیته به بارنشستگان انجمن

انجمن علمی و آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی براساس رسالت های حرفه ای خویش و در جهت استفاده از توان نیروی انسانی باتجربه و متخصص که در قالب بازنشستگان می باشند؛ کمیته به بارنشستگان را تشکیل داد. رزم آرا رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان با تشریح اهداف این کمیته، گفت: کمیته به بارنشستگان ظرفیت های خوبی برای کیفیت بخشی به فرایندهای آموزشی در استان خواهد داشت و از نظرات اعضای این کمیته نهایت استفاده خواهد شد.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*