برگزاری جلسه اکران و نقد فیلم مشق شب در شهرستان مهاباد

رزم آرا رئیس انجمن علمی – آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی در نشست ” اکران و نقد و بررسی فیلم مشق شب” در شهرستان مهاباد گفت:

ارائه ، اشاعه و کاربست مطلوب نوآوری های آموزشی نیازمند دانش حرفه ای و تخصصی معلمان و هماهنگی و همراهی برنامه های درسی،خانواده ها و محیط فرهنگی است.

در ادامه، فیلم مشق شب اکران و سپس متخصصین به نقد و نظر در خصوص این فیلم و بحث تکالیف مهارت محور پرداختند و حاضرین در جلسه سوالات و نظرات تخصصی خود را پیرامون موضوع فیلم مطرح نمودند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*