برگزاری نشست تخصصی یادگیری الکترونیکی، چالش ها، فرصت ها و راهکارها

شست مجازی تخصصی با عنوان “یادگیری الکترونیکی و تعلیم و تربیت در زمان کرونا” با حضور مقصود رزم آرا رئیس انجمن معلمان ابتدایی استان، دکتر علی اکبر صفوی، استاد تمام دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، دکتر محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش و صابر عظیمی دانش آموخته دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مسئول کمیته دانشجویی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران برگزار شد.

در این نشست رزم آرا رئیس انجمن معلمان آموزش ابتدایی استان، بر اهمیت استفاده از آموزش الکترونیکی در ایام حاضر تاکید نمود و افزود: آموزش الکترونیکی یادگیری انعطاف پذیر و فارغ از زمان و مکان را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد.

دکتر صفوی در ادامه اشاره نمود که پارادایم های یادگیری در جهان دچار تحول شده و معلمان لازم است خود را با تغییرات عصر جدید و رویکرد یادگیری الکترونیکی تطبیق دهند.در ادامه ایشان با معرفی چند سناریوی فرضی در مورد استفاده از یادگیری الکترونیکی توسط معلمان پرداختند.

دکتر حسنی در ادامه نشست از طرح پژوهشی شان در خصوص یادگیری الکترونیکی رونمایی نمود و بر اهمیت کارهای علمی در این حوزه تاکید نمودند. دکتر حسنی از الگوی ساده ای جهت طرح درس نویسی در سیستم های یادگیری الکترونیکی رونمایی نمودند.

در ادامه نشست دکتر عظیمی نسل های آموزش از راه دور را ذکر نمود و به بررسی راهکارهای وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور پرداخت.

در ادامه نشست حاضرین سوالات و نظرات خود را پیرامون موارد مطرح شده در جلسه مطرح نمودند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*