برگزاری نشست تخصصی “مهارت های پایه ای در دوره ابتدایی (زبان آموزی)”

نشست تخصصی “مهارت های پایه ای در دوره ابتدایی (زبان آموزی)” با حضور رزم آرا رئیس انجمن و پژوهشگر نظام های آموزشی برای اعضای انجمن برگزار شد. رزم آرا در این نشست با اشاره به مفهوم مهارت، دسته بندی انواع مهارت ها را ارائه نمود و سپس بحث مهارت های زبانی را به عنوان پاشنه آشیل برنامه درسی مطرح نمود. رزم آرا به تجارب برخی از کشورها در زمینه توسعه مهارت های زبانی اشاره نمود و سپس برنامه های وزارت آموزش و پرورش منجمله طرح خوانا را یادآوری نمودند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*