برگزاری نشست مجازی نقطه تلاقی برنامه ملی شهاب-برنامه درسی-ارزشیابی کیفی توصیفی

رزم آرا در نشست تخصصی مجازی 9 خرداد ماه 1400 با عنوان، نقطه تلاقی برنامه ملی شهاب-برنامه درسی-ارزشیابی کیفی توصیفی تاکید نمودند
ایجاد همسویی بین برنامه شهاب و برنامه درسی و برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی زمینه ایجاد فرصت های یادگیری را فراهم می کند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*