رگزاری سلسله نشست های ارتباط انجمن با دانشگاه ها در دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی ارومیه

سلسله نشست های ارتباط انجمن با دانشگاه ها در دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی ارومیه با حضور رزم آرا رئیس انجمن و عظیمی مسئول بخش علمی انجمن برگزار شد. در این نشست دستاوردها، اقدامات و اهداف انجمن برای دانشجومعلمان تشریح شد. در ادامه سازوکارهای ارتباطی بین دانشجومعلمان و انجمن مورد بررسی قرار گرفت و بر غنی سازی کمیته دانشجویی انجمن با حضور ارزشمند دانشجومعلمان تاکید شد.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*