برگزاری وبینار تخصصی سنجش آغازین

انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان با همکاری اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان غربی وبینار تخصصی سنجش آغازین را برگزار نمود. در این نشست علمی رزم آرا رییس انجمن گفت:

سنجش آغازین در دوران پساکرونایی عنصری ضروری و حیاتی است

درسنجش آغازین باید از ابزارهای کمی ،کیفی و ترکیبی استفاده نمود

سنجش آغازین به مثابه یک مطالعه است نه یک آزمون.

در سنجش آغازین باید از آزمون های دانش محور ،عملکرد محور و نگرش محور به صورت همزمان بهره جست.

اجرای سنجش آغازین به طراحی سنجش نیازمند است.

درسنجش آغازین باید به انواع انتقال یادگیری از منظر دور و نزدیک، عمودی و جانبی،سطحی و ساختاری ،ساده و پیجیده و… توجه نمود.

طراحی سنجش اصیل نیازمند علم تحلیل محتوا است.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*