تمدید مهلت عضویت در انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی

شرایط و نحوه عضویت در انجمن

عضویت برای عموم معلمان ابتدایی و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی آزاد است.

تــوجـه:

جهت دریافت کارت الکترونیکی عضویت در انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان

تکمیل تمامی مشخصات فوق الزامی می باشد.

  • ارسال تصویر فیش واریزی وفرم مشخصات به ایمیل انجمن به آدرس etainfo@chmail.ir و یا ارسال از طریق پیام رسان شاد به شماره تماس09142106131(رزاقی)

مـبـلـغ عـضـویـت برای معلمان آموزش ابتدایی استان :  ۱/۰۰۰/۰۰ ریال

مبلغ عضویت برای دانشجومعلمان با50درصدتخفیف: ۵۰۰/۰۰۰ ریال

شـمـاره حـسـاب انجمن بانک ملی :   0111381106006

شماره کارت انجمن بانک ملی:     6037997599187177

به نام انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان

دانلود فایل فرم مشخصات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*