برنامه درسی آموزش های غیرحضوری در دوره ابتدایی

برنامه‌ی درسی آموزش غیرحضوری ابتدایی و متوسطه توسط سازمان پژوهش تدوین شد که سوق دادن دانش‌آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده‌ای فعال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ی درسی آموزش غیرحضوری ابتدایی و متوسطه است.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در آستانه‌ی سال تحصیلی 1401-1400؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تشکیل ستادی ویژه و سازماندهی تمام گروه‌های دفتر تألیف کتاب‌‌های درسی آموزش عمومی و متوسطه‌ی نظری و استفاده از توان کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی و معلمان خلاق و با تجربه و با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های انجام شده، برنامه‌ی درسی آموزش غیرحضوری را آماده و پس از اعتباربخشی توسط تعدادی از معلمان دوره‌های تحصیلی در دروس مختلف را تدوین کرد.

این برنامه دارای چند ویژگی است که می‌توان با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط جدید به‌ویژه کم شدن زمان آموزش و شرایط روانی معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان؛ توجه به نقش و جایگاه معلمان به‌عنوان عنصر کانونی و بی‌بدیل برنامه‌ی درسی، لزوم توسعه‌ی اختیارات و ارتقای صلاحیت‌های تخصصی معلمان در زمینه‌ی شایستگی‌های اساسی مورد نیاز برای آموزش‌های مجازی و ایفای نقش تربیتی آنان؛ در نظر گرفتن تغییر محیط آموزش از مدرسه به خانه و نیاز به نقش‌آفرینی خانواده به‌ویژه والدین در زیست بوم جدید تحصیلی فرزندان و در نظر گرفتن نقش اساسی تنظیم‌گری، هدایت و کنترل مدیریت مدرسه بر ارتباط معلمان، والدین، دانش‌آموزان و فرایندهای یاددهی – یادگیری؛ تمرکز بر برنامه‌ی درسی، اهداف و انتظارات کلیدی به‌جای توجه صرف به محتوای کتاب درسی که این مهم نیز مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه‌ی درسی ملی است؛ اشاره نمود.

از دیگر ویژگی‌های این راهنما می‌توان به سوق دادن دانش‌آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده‌ای فعال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده در کنار نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری معلم اشاره کرد.

برنامه‌ی آموزش غیرحضوری، مجموعه‌ای منسجم از اجزای مختلفی است که اگر با یکدیگر نگریسته، اشاعه و اجرا گردد می‌‌تواند تا حدی از پیامدها و آسیب‌های آموزش غیرحضوری در نظام آموزش کشور، بکاهد.

مجموعه‌ی مذکور، حاوی عناصر برنامه‌ی درسی، یعنی اهداف و محتوا، راهبردهای تربیت و یادگیری، سنجش و ارزشیابی، معلمان، خانواده و محیط بوده که هر یک متناسب با شرایط فعلی و آموزش غیرحضوری، است.

در برنامه‌ی درسی حاضر، ابتدا اهداف کلیدی هر درس مشخص و سپس نقشه‌ی محتوایی برای تحقق اهداف و انتظارات در قالب مفاهیم، مهارت‌ها و ارزش‌های اساسی استخراج و ارائه شده است. وقتی شرایط به سمتی پیش می‌رود که آموزش از وضعیت عادی خود فاصله می‌گیرد، برنامه‌ریزان درسی باید تمهیدی بیاندیشند که مجریان آن از اهداف و محتوای این برنامه، نه تنها فاصله نگیرند، بلکه با فهم دقیق‌تر برنامه‌ی درسی، اهداف آن را بهتر و  دقیق‌تر پیگیری کنند. برنامه‌ی حاضر سعی کرده است در حد توان به این نکته توجه کند و شرایط را برای فهم دقیق‌تر برنامه‌ی درسی فراهم کند.

شایان ذکر است این برنامه پس از تدوین توسط رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاونین این وزارتخانه ارسال شد.

دریافت فایل برنامه درسی آموزش غیرحضوری ابتدایی

دریافت فایل برنامه درسی آموزش غیرحضوری متوسطه

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*