برگزاری کارگاه کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی در راستای پروژه مهر در استان کردستان

مقصود رزم رزم آرا رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان آموزش ابتدایی استان، کارگاه کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی در راستای پروژه مهر در استان کردستان برگزار نمود. در این کارگاه مدیران، راهبران و سرگروه های استان کردستان حضور داشتند. رزم آرا گفت کیفیت بخشی به مسائل تعلیم و تربیتی نیازمند یک اقدام سیتماتیک و منسجم توسط تمامی دست اندرکاران و ذی نفعان تعلیم و تربیت است. رزم آرا به نقش و مسئولیت مدیران، راهبران و سرگروه ها در اجرای این مهم تاکید نمود.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*